Банер
Банер
Банер

Курсна листа НБС

Кампање

Статистика

Чланови : 2
Садржај : 1613
Линкови : 13
Број посета : 3478848
RSS feed RSS feed
Почетна Јавне набавке и конкурси
Банер
Банер
Банер
Банер
Јавне набавке и конкурси
ЈН 1-2/2016 - Намирнице за исхрану деце ПДФ Штампа
четвртак, 18 фебруар 2016 13:49

Предшколска установа „Уб“ Уб објављује позив за подношење понуда у отвореном поступку уз закључење уговора за набавку добара  бр. 1-2/2016 намирнице за исхрану деце за потребе Предшколске установе „Уб“ Уб.

ЈН 1-2/2016 - Намирнице за исхрану деце


 
Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање и стручно оспособљавање приправника за 2016. годину ПДФ Штампа
среда, 10 фебруар 2016 13:20

На основу Споразума бр.020-86/16-01 од 03.02.2016.г. о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања закљученог између Националне службе и Општине Уб за 2016.годину,  Национална служба за запошљавање Филијала Ваљево и Општина Уб расписују

Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање и стручно оспособљавање приправника за 2016. годину


 
Оглас за избор корисника за доделу помоћи ПДФ Штампа
уторак, 09 фебруар 2016 09:20
 
Комисија за избор корисника за доделу помоћи избеглим лицима на територији општине Уб, расписала је:

О г л а с

За избор корисника за доделу помоћи:
1. за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, кроз набавку грађевинског материјала, на територији општине Уб.

Опширније...
 
ЈН 1.3.1 – Рушење објеката и сеча обала по закључцима о дозволи извршења ПДФ Штампа
понедељак, 08 фебруар 2016 12:08

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке:

ЈН 1.3.1 – Рушење објеката и сеча обала по закључцима о дозволи извршења


 
ЈН 1.3.4 - Радови на санацији зграде основне школе „Милан Муњас“ у Убу ПДФ Штампа
понедељак, 08 фебруар 2016 11:45

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке ради отклањања последица елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа - удеса:

ЈН 1.3.4 - Радови на санацији зграде основне школе „Милан Муњас“ у Убу


Опширније...
 
ОГЛАС за отуђење из јавне својине општине Уб катастарске парцеле 28/5 KO Уб ПДФ Штампа
петак, 29 јануар 2016 14:34

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС". бр. 24) и члана 17. и 20. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општина Уб“, 13/2015), ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб, расписује

 

Оглас за отуђење из јавне својине општине Уб јавним надметањем, а ради привођења планираној намени, катастарске парцеле 28/5 у катастарској општини Уб, уписане у лист непокретности 2687, катастарска општина Уб, као јавна својина општине Уб, земљиште у грађевинском подручју, са површином од 530м2, а која се у Плану генералне регулације „Уб 2025“ налази у зони планираној за становање у мешовитим централним блоковима.

 

Преузмите текст огласа


 
ЈН 1.1.4 - Електрична енергија ПДФ Штампа
среда, 27 јануар 2016 13:26

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке

ЈН 1.1.4 - Електрична енергија


Опширније...
 
ЈН 1.2.5 – Осигурање имовине и лица ПДФ Штампа
среда, 27 јануар 2016 08:52

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности:

ЈН 1.2.5/2016 – Осигурање имовине и лица


Опширније...
 
Оглас за отуђење из јавне својине општине Уб катастарске парцеле 82/34 KO Уб ПДФ Штампа
петак, 22 јануар 2016 10:44
На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС". бр. 24) и члана 17. и 20. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општина Уб“, 13/2015), ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб, расписује

О Г Л А С

за отуђење из јавне својине општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем понуда, а ради привођења планираној намени, катастарске парцеле 82/34 у катастарској општини Уб, уписане у лист непокретности 2687, катастарска општина Уб, као јавна својина општине Уб, земљиште у грађевинском подручју, са површином од 1.027м2, а која се у Плану генералне регулације „Уб 2025“ налази у зони планираној за комерцијалне делатности
 
Преузмите текст огласа
 
ЈН 1.1.2 - Дизел и бензин за потребе ОУ Уб 2016 ПДФ Штампа
уторак, 19 јануар 2016 00:00

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности:

ЈН 1.1.2 - Дизел и бензин за потребе ОУ Уб 2016


 
Одлука о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2015/2016. годину ПДФ Штампа
понедељак, 18 јануар 2016 09:25

На основу члана 29. Одлуке о новчаним наградама ученика и новчаним накнадама студентима дела трошкова студирања („Службени гласник општине Уб“ број 28/2012 и 17/2014), (у даљем тексту Одлука), Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова студирања дана 18. јануара 2016. године, донела је

О д л у к у

о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2015/2016. годину

 Преузмите текст одлуке


 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 10 од 44

Translation

Издвајамо

 

Адреса: Улица Војводе Мишића 20 Б, 14210 Уб - ПИБ:105884538 - Матични број:07188927