Банер
Банер
Банер

Трг ослобођења - уживо

Webcam Live

Курсна листа НБС

Кампање

Тренутно на сајту

Имамо 111 гостију и 1 члан на мрежи

Статистика

Чланови : 2
Садржај : 1534
Линкови : 13
Број посета : 3316869
RSS feed RSS feed
Почетна Јавне набавке и конкурси
Банер
Банер
Банер
Банер
Јавне набавке и конкурси
ОШ "Свети Сава" Памбуковица - ЈН услуга - превоз ученика ПДФ Штампа
уторак, 14 јул 2015 06:59

Основна школа "Свети Сава" Памбуковица објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности:

ОШ "Свети Сава" Памбуковица - ЈН превоз ученика


 
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА УБ – СИМИЋА КРАЈ, ЈНМВ 14/2015 ПДФ Штампа
петак, 03 јул 2015 13:42
ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб
14210 Уб, 3. октобра бр. 2, тел/факс 014-412-222
e-mail – Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
PIB: 102916916      MB: 17227955


На основу чланова 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације  у поступку јавне набавке мале вредности и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр. 29/2013) и на основу Одлуке директора о покретању поступка ЈНМВ бр. 14/2015 од 02.07.2015. године, наручилац упућује позив да се дају понуде:


ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДА УБ – СИМИЋА КРАЈ, ЈНМВ 14/2015
Преузмите текст позива
 
Измена и допуна Плана генералне регулације „Уб 2025“ ПДФ Штампа
петак, 03 јул 2015 13:40

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12) и Одлуке о покретању јавне набавке услуга мале вредности број: ЈНМВ 13/2015 од 30.06.2015. године,

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ“ УБ
Уб, ул. 3. октобра бр. 2

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈНМВ 13/2015
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Измена и допуна Плана генералне регулације „Уб 2025“

 

Преузмите текст позива


 
Дирекција за уређење и изградњу - Изградња улица на "Сандића имању" ПДФ Штампа
петак, 26 јун 2015 15:59
На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12) и Одлуке директора ЈП „ Дирекција за уређење и изградњу“ Уб о покретању поступка јавне у отвореном поступку број: ЈНВВ 8/2015 од 23.06.2015. године,


ЈП „ Дирекција за уређење и изградњу“ Уб
Ул. 3. октобра бр. 2, 14210 Уб

о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ бр. ЈНВВ 8/2015 за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке - Изградња улица на Сандића имању

Преузмите текст позива
 
РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА ПДФ Штампа
уторак, 23 јун 2015 06:38
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
 
 
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)
оглашава
 
 
РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА
 

 
Дирекција за уређење и изградњу Уб – Изградња Улице Мајског уранка, ЈНМВ 12 ПДФ Штампа
уторак, 23 јун 2015 06:22
ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб
14210 Уб, 3. октобра бр. 2, тел/факс 014-412-222
e-mail – Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
PIB: 102916916      MB: 17227955


На основу чланова 55.., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације  у поступку јавне набавке мале вредности и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр. 29/2013) и на основу Одлуке директора о покретању поступка ЈНМВ бр. 12/2015 од 19.06.2015. године, наручилац упућује позив да се дају понуде:


ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗГРАДЊУ УЛИЦЕ МАЈСКОГ УРАНКА, ЈНМВ 12/2015
 

 
Дирекција за уређење и изградњу Уб – Изградња улице 8. црногорске ПДФ Штампа
понедељак, 22 јун 2015 13:46
ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб
14210 Уб, 3. октобра бр. 2, тел/факс 014-412-222
e-mail – Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
PIB: 102916916      MB: 17227955


На основу чланова 55.., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације  у поступку јавне набавке мале вредности и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр. 29/2013) и на основу Одлуке директора о покретању поступка ЈНМВ бр. 11/2015 од 17.06.2015. године, наручилац упућује позив да се дају понуде:


ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗГРАДЊУ УЛИЦЕ 8. ЦРНОГОРСКЕ, ЈНМВ 11/2015

 

Преузмите текст позива


 
Оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ПДФ Штампа
понедељак, 22 јун 2015 13:33

 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник општинеУб» број 2/2008), председник општинеУб  је дана 08.06.2015. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ УБ
 
и расписује
 
О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА У ДРУГОМ КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

 

Преузмите текст огласа
 
ЈН 1.1.9 - Пољопривредна опрема за интерно расељена лица ПДФ Штампа
среда, 17 јун 2015 15:47

Општинска управа Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке добара мале вредности - Пољопривредна опрема за интерно расељена лица.

ЈН 1.1.9 - Пољопривредна опрема за интерно расељена лица

Питања понуђача и одговори


Опширније...
 
Јавни конкурс за доделу субвенције за запошљавање и оспособљавање приправника за 2015. годину ПДФ Штампа
понедељак, 15 јун 2015 13:47

На основу Споразума бр. 020-102/15-01 од 09.02.2015 године о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања закљученог између Националне службе и Општине Уб за 2015. годину, као и на основу одлуке о буџету општине Уб за 2015.год. бр. 40-248/2014-02 од 29.12.2014. године, Национална служба за запошљавање - филијала Ваљево и Општина Уб расписује Јавни конкурс за доделу субвенције за запошљавање и оспособљавање приправника за 2015. годину за Општину Уб.

Преузмите текст конкурса за доделу субвенције за запошљавање и оспособљавање приправника за 2015. годину


 
Дирекција за уређење и изградњу Уб – Адаптација и реконструкција са суфинансирањем свлачионица у Памбуковици, Радуши, Вукони, Паљувима, Лончанику, Врховинама и др. ПДФ Штампа
четвртак, 11 јун 2015 09:42
ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб
14210 Уб, 3. октобра бр. 2, тел/факс 014-412-222
e-mail – : Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
PIB: 102916916     MB: 17227955

На основу чланова 55.,57. и 60. Закона о јавним набавкама(„Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације  у поступку јавне набавке мале вредности и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр. 29/2013) и на основу Одлуке директора о покретању поступка ЈНМВ бр. 10/2015 од 09.06.2015. године, наручилац упућује позив да се дају понуде:


ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА AДАПТАЦИЈУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ СА СУФИНАНСИРАЊЕМ СВЛАЧИОНИЦА У ПАМБУКОВИЦИ, РАДУШИ, ВУКОНИ, ПАЉУВИМА, ЛОНЧАНИКУ, ВРХОВИНАМА И ДР.

Преузмите текст позива
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 10 од 41

Translation

Издвајамо

 

Адреса: Улица 3. октобра број 4 14210 Уб - ПИБ:105884538 - Матични број:07188927