Банер
Банер
Банер

Трг ослобођења - уживо

Webcam Live

Курсна листа НБС

Кампање

Тренутно на сајту

Имамо 69 гостију и 1 члан на мрежи

Статистика

Чланови : 2
Садржај : 1548
Линкови : 13
Број посета : 3356669
RSS feed RSS feed
Почетна Јавне набавке и конкурси
Банер
Банер
Банер
Банер
Јавне набавке и конкурси
ЈН 1.2.5 – Осигурање имовине и лица ПДФ Штампа
среда, 27 јануар 2016 08:52

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности:

ЈН 1.2.5/2016 – Осигурање имовине и лица


Опширније...
 
Оглас за отуђење из јавне својине општине Уб катастарске парцеле 82/34 KO Уб ПДФ Штампа
петак, 22 јануар 2016 10:44
На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС". бр. 24) и члана 17. и 20. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општина Уб“, 13/2015), ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб, расписује

О Г Л А С

за отуђење из јавне својине општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем понуда, а ради привођења планираној намени, катастарске парцеле 82/34 у катастарској општини Уб, уписане у лист непокретности 2687, катастарска општина Уб, као јавна својина општине Уб, земљиште у грађевинском подручју, са површином од 1.027м2, а која се у Плану генералне регулације „Уб 2025“ налази у зони планираној за комерцијалне делатности
 
Преузмите текст огласа
 
ЈН 1.1.2 - Дизел и бензин за потребе ОУ Уб 2016 ПДФ Штампа
уторак, 19 јануар 2016 00:00

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности:

ЈН 1.1.2 - Дизел и бензин за потребе ОУ Уб 2016


 
Одлука о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2015/2016. годину ПДФ Штампа
понедељак, 18 јануар 2016 09:25

На основу члана 29. Одлуке о новчаним наградама ученика и новчаним накнадама студентима дела трошкова студирања („Службени гласник општине Уб“ број 28/2012 и 17/2014), (у даљем тексту Одлука), Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова студирања дана 18. јануара 2016. године, донела је

О д л у к у

о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2015/2016. годину

 Преузмите текст одлуке


 
Оглас за отуђење кат. парцеле 770 у КО Каленић ПДФ Штампа
среда, 30 децембар 2015 10:16
На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС". бр. 24) и члана 17. и 20. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општина Уб“, 13/2015), ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб, расписује
 
 
О Г Л А С
за отуђење из јавне својине општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем понуда, а ради привођења планираној намени, катастарске парцеле 770 у катастарској општини Каленић, уписаној у лист непокретности 353, катастарска општина Каленић, као грађевинско земљишта изван грађевинског подручја, са површином од 40.663м2 власника општине Уб, својина јавна, са уделом 1/1, а која се у Плану генералне регулације подручја ТР „Колубара Б“ – прва фаза („Службени гласник општине Уб“ број 1/2007) налази у просторној целини 4. планираној за изградњу регионалне депоније комуналног чврстог отпада

 

Преузмите текст огласа


 
Јавни позив - Избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоммћи на територији општине Уб ПДФ Штампа
понедељак, 28 децембар 2015 13:07

 

 

Ј А В Н И   П О З И В

 За избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи на територији општине Уб

 

Преузмите текст позива

 


 
Јавни позив - Давање станова у закуп са могућношћу куповине ПДФ Штампа
петак, 25 децембар 2015 12:57
 
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 20 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Уб
 

 
Јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица ПДФ Штампа
среда, 23 децембар 2015 07:55
На основу члана 11. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број 40-250-3/15-01 од 18. децембра 2015. године, а у вези са Уговором о начину спровођења стамбене изградње у оквиру  Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5 закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције, „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. и општине Уб, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 20 стамбених јединица са могућношћу куповине
 
 
ОБАВЕШТАВА
 
 
Избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угроженеизбеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5 – стамбене јединице (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен 25. децембра 2015. године на огласним таблама општине Уб и месних заједница општине Уб, интернет презентацији општине Уб и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

 
КОНКУРС за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2015/16. годину ПДФ Штампа
четвртак, 17 децембар 2015 07:00
Ha основу чл. 23, 24. и 28. Одлуке о новчаним наградама ученика, наставника и професора и новчаним накнадама студентима дела трошкова студирања ("Службени гласник општине Уб" број 28/2012 и 16/2014), Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова студирања Скупштине општине Уб, расписује

КОНКУРС
 за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања
 за школску 2015/16. годину

Преузмите текст конкурса

Преузмите конкурсну документацију


 
Решење додели средстава за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб ПДФ Штампа
уторак, 24 новембар 2015 11:27

На основу члана 25. став 1. и 2. Закона о јавном информисању („Службени гласник РС“ број 83/2014 и 58/2015) члана 24. став 1. и 2. и члана 25 став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број 126/2014) и Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб од 10. септембра 2015. године, а на предлог Комисије за оцењивање пројеката и утврђивање предлога за доделу средстава у области јавног информисања на територији општине Уб, број 345-19-4/15-01 од 13.11.2015. године, Општинско веће општине Уб 24. новембра 2015. године доноси:

Решење додели средстава за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб


 
ЈН 1.3.6 - Изградња школе у селу Калиновац ПДФ Штампа
среда, 21 октобар 2015 09:40

Општинска управа Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке радова ради отклањања последица елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа - Изградња школе у селу Калиновац.

ЈН 1.3.6 - Изградња школе у селу Калиновац

ЈН 1.3.6 - Изградња школе у селу Калиновац - измена и допуна документације


 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 8 од 42

Translation

Издвајамо

 

Адреса: Улица 3. октобра број 4 14210 Уб - ПИБ:105884538 - Матични број:07188927