Банер
Банер
Банер

Трг ослобођења - уживо

Webcam Live

Курсна листа НБС

Кампање

Тренутно на сајту

Имамо 67 гостију и 1 члан на мрежи

Статистика

Чланови : 2
Садржај : 1548
Линкови : 13
Број посета : 3356669
RSS feed RSS feed
Почетна Јавне набавке и конкурси
Банер
Банер
Банер
Банер
Јавне набавке и конкурси
Дирекција за уређење и изградњу Уб – Грађевински материјал за израду путних пропуста ПДФ Штампа
петак, 18 март 2016 12:06
ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб
14210 Уб, 3. октобра бр. 2, тел/факс 014-412-222
e-mail – Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
PIB: 102916916 MB: 17227955
 
На основу чланова 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012 и 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15) и на основу Одлуке вд директора о покретању поступка ЈНМВ бр. 2/2016 од 16.03.2016. године, наручилац упућује:
 
ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ПУТНИХ ПРОПУСТА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2016
 
 

 
ОШ "Милан Муњас" Уб - ЈН 3/2016 - Производи за исхрану ученика ПДФ Штампа
среда, 09 март 2016 12:20

Основна школа "Милан Муњас" Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке, број 3/2016 за набавку добара – производи за исхрану ученика, у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем по партији, на период од две године.

ОШ "Милан Муњас" Уб - ЈН 3/2016 - Производи за исхрану ученика


 
Дирекција за уређење и изградњу Уб – Санација ударних рупа и пукотина ПДФ Штампа
четвртак, 03 март 2016 14:29
На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12 и 68/15) и Одлуке вд директора ЈП „Дирекција за уређењеи изградњу“ Уб о покретању поступка јавне набавке мале вредности број: ЈНМВ 1/2016 од 02.03.2016. године,

ЈП „ Дирекција за уређење и изградњу“ Уб
Ул. 3. октобра бр. 2, 14210 Уб

о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ бр. ЈНМВ 1/2016
за прикупљање понуда за јавну набавку мале вредности – Санација ударних рупа и пукотина


Преузмите текст позива
 
ОШ "Милан Муњас" Уб - ЈН 1/2016 - Електрична енергија ПДФ Штампа
четвртак, 03 март 2016 08:02

Основна школа "Милан Муњас" Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности, број 1/2016 за набавку добара – електрична енергија.

ОШ "Милан Муњас" Уб - ЈН 1/2016 - Електрична енергија


 
ЈН 1-2/2016 - Намирнице за исхрану деце ПДФ Штампа
четвртак, 18 фебруар 2016 13:49

Предшколска установа „Уб“ Уб објављује позив за подношење понуда у отвореном поступку уз закључење уговора за набавку добара  бр. 1-2/2016 намирнице за исхрану деце за потребе Предшколске установе „Уб“ Уб.

ЈН 1-2/2016 - Намирнице за исхрану деце


 
Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање и стручно оспособљавање приправника за 2016. годину ПДФ Штампа
среда, 10 фебруар 2016 13:20

На основу Споразума бр.020-86/16-01 од 03.02.2016.г. о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања закљученог између Националне службе и Општине Уб за 2016.годину,  Национална служба за запошљавање Филијала Ваљево и Општина Уб расписују

Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање и стручно оспособљавање приправника за 2016. годину


 
Оглас за избор корисника за доделу помоћи ПДФ Штампа
уторак, 09 фебруар 2016 09:20
 
Комисија за избор корисника за доделу помоћи избеглим лицима на територији општине Уб, расписала је:

О г л а с

За избор корисника за доделу помоћи:
1. за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, кроз набавку грађевинског материјала, на територији општине Уб.

Опширније...
 
ЈН 1.3.1 – Рушење објеката и сеча обала по закључцима о дозволи извршења ПДФ Штампа
понедељак, 08 фебруар 2016 12:08

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке:

ЈН 1.3.1 – Рушење објеката и сеча обала по закључцима о дозволи извршења


 
ЈН 1.3.4 - Радови на санацији зграде основне школе „Милан Муњас“ у Убу ПДФ Штампа
понедељак, 08 фебруар 2016 11:45

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке ради отклањања последица елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа - удеса:

ЈН 1.3.4 - Радови на санацији зграде основне школе „Милан Муњас“ у Убу


Опширније...
 
ОГЛАС за отуђење из јавне својине општине Уб катастарске парцеле 28/5 KO Уб ПДФ Штампа
петак, 29 јануар 2016 14:34

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС". бр. 24) и члана 17. и 20. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општина Уб“, 13/2015), ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб, расписује

 

Оглас за отуђење из јавне својине општине Уб јавним надметањем, а ради привођења планираној намени, катастарске парцеле 28/5 у катастарској општини Уб, уписане у лист непокретности 2687, катастарска општина Уб, као јавна својина општине Уб, земљиште у грађевинском подручју, са површином од 530м2, а која се у Плану генералне регулације „Уб 2025“ налази у зони планираној за становање у мешовитим централним блоковима.

 

Преузмите текст огласа


 
ЈН 1.1.4 - Електрична енергија ПДФ Штампа
среда, 27 јануар 2016 13:26

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке

ЈН 1.1.4 - Електрична енергија


Опширније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 7 од 42

Translation

Издвајамо

 

Адреса: Улица 3. октобра број 4 14210 Уб - ПИБ:105884538 - Матични број:07188927