Јавне набавке и конкурси
Банер
Банер
Банер

Курсна листа НБС

Кампање

Статистика

Чланови : 2
Садржај : 1608
Линкови : 13
Број посета : 3439410
RSS feed RSS feed
Почетна Јавне набавке и конкурси
Банер
Банер
Банер
Банер
Јавне набавке и конкурси
ОГЛАС за отуђење из јавне својине општине Уб ПДФ Штампа
понедељак, 12 фебруар 2018 14:13
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015)) и члана 17. и 20. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општина Уб“, 13/2015), Општина Уб, расписује
 
ОГЛАС
 
за отуђење из јавне својине општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем понуда, а ради привођења планираној намени, катастарске парцеле 789/1 у површини од 0.96.71 ха и катастарске парцеле 790/19, у површини од 0.04.18 ха, обе уписане у лист непокретности 2687, катастарска општина Уб, као јавна својина општине Уб, земљиште у грађевинском подручју, а које се налазе у зони комерцијалних делатности.

 
НАПОМЕНА: како је оглас објављен дана 10.02.2018. године у дневном листу “Српски Телеграф” који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, јавно отварање понуда биће одржано 12.03.2018. године у 13 часова у Скупштинској сали Општине Уб, ул. Војводе Мишића 20-б.

 
Годишњих програми спортских организација - 2018. ПДФ Штампа
среда, 31 јануар 2018 12:40
На основу члана 2. став 1. и члана 13.  став 5. Правилника о додели средстава односно одобрењу програма за задовољавање потреба грађана општине Уб у области спорта (''Службени гласник општине Уб'' број 30/2016), Општинска управа Уб, на основу предлога Комисије за оцену годишњих програма спортских организација којима се остварује општи интерес у облати спорта на територији општине Уб, 30. јануара 2018. године, доноси

Решење
о одобрењу годишњих програма спортских организација којима се остварује општи интерес у облати спорта на територији општине Уб и одобрењу новчана средства буџета општине Уза суфинасирање одобрених програма
 

 
Решење о додели средстава за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб ПДФ Штампа
среда, 24 јануар 2018 14:59
На основу члана 25. став 1. и 2. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ број 83/2014 и 58/2015) члана 24. став 1. и 2. и члана 25 став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број 126/2014 и 16/2016) и Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб од 21.12.2017. године, Општинско веће општине Уб, 24. јануара 2018. године, доноси

 
Р е ш е њ е
о додели средстава за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб
 

 
Одлукa о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2017/2018. годину ПДФ Штампа
уторак, 23 јануар 2018 15:07
На основу члана 29. Одлуке о новчаним наградама ученика, наставника и професора и новчаним накнадама студентима дела трошкова студирања („Службени гласник општине Уб“ број 28/2012, 16/2014, 28/2016 и 20/2017), (у даљем тексту Одлука), Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова студирања дана 23. јануара 2018. године, донела је
 
Одлуку 
о исплати новчане накнаде студентима 
дела трошкова студирања 
за школску 2017/2018. годину
 

 
ЈН бр. 1.2.1/2018 –Услуге мобилне телефоније ПДФ Штампа
уторак, 23 јануар 2018 08:36

Општинска управа Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке услуга мале вредности:

 ЈН бр. 1.2.1/2018 –Услуге мобилне телефоније


 
Јавна набавка радова – Изградња новог парка – друга фаза. ПДФ Штампа
четвртак, 18 јануар 2018 13:34

Председник општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке радова – Изградња новог парка – друга фаза.

Преузмите електронску верзију позива 


 
Расписане јавне набавке у 2018. години ПДФ Штампа
среда, 17 јануар 2018 11:20

Општинска управа Уб је расписала 4 јавне набавке:

JH 1.1.1/2018 - Набавка цеви и материјала за поправку путних пропуста и других објеката на путевима

JH 1.1.2/2018 - Набавка каменог материјала за одржавање макадамских коловозних застора

JH 1.2.5/2018 - Надзор над изградњом објеката

JH 1.2.3/2018 - Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу атмосферског канализационог система у насељу „Талови“ у Убу 


 
Јавни позив за учешће на конкурсу суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб ПДФ Штампа
четвртак, 21 децембар 2017 08:32
На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', број 83/2014 и 58/2015), и Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', број 126/2014 и 16/2016) и члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС'' број 129/2007), 

Општинско веће општине Уб, 21.12.2017. године објављује 

Јавни  позив 
за учешће на конкурсу суфинансирање  пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб
 
 

 
Решење о образовању и именовању чланова Комисије за оцењивање пројеката и утврђивање предлoга за доделу средстава у области јавног информисања на територији општине Уб ПДФ Штампа
уторак, 28 новембар 2017 09:46

На основу члана 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима(„Службени гласник РС“ бр. 83/2014 и 58/2015), члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број 126/2014 и 16/2016) и тачке 6. Закључка о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб број 06-63-3/2017-01 од 26. октобра 2017. године, председник Општинског већа опшштине Уб, 27. новембра 2017. године, доноси:

Решење о образовању и именовању чланова Комисије за оцењивање пројеката и утврђивање предлoга за доделу средстава у области јавног информисања на територији општине Уб


 
Оглас за прикупљање писаних понуда у трећем кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Уб ПДФ Штампа
петак, 24 новембар 2017 07:25

Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у трећем кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Уб у следећим катастарским општинама:


 
ЈН бр. 1.3.8/2017 – Улица Нова 1 - Мургаш ново насеље ПДФ Штампа
среда, 22 новембар 2017 12:38

Председник општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке радова:

ЈН бр. 1.3.8/2017 – Улица Нова 1 - Мургаш ново насеље


 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 2 од 44

Translation

Издвајамо

 

Адреса: Улица Војводе Мишића 20 Б, 14210 Уб - ПИБ:105884538 - Матични број:07188927